8 phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, toàn tên hot như Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác...

(TGĐA) - Dưới đây là danh sách 8 bộ phim Hoa ngữ đã và đang chuẩn bị khai máy trong năm nay.

7 phim cổ trang Hoa ngữ mới nhất 2021: Tiêu Chiến, Nhậm Gia Luân, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều có đủ 7 phim cổ trang Hoa ngữ mới nhất 2021: Tiêu Chiến, Nhậm Gia Luân, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều có đủ
Top 10 bộ phim Hoa ngữ dở nhất 2021: phim của Đàm Tùng Vận lọt Top 2, 'Hôn lễ của em' cũng điểm mặt Top 10 bộ phim Hoa ngữ dở nhất 2021: phim của Đàm Tùng Vận lọt Top 2, 'Hôn lễ của em' cũng điểm mặt

1. An Lạc Truyện

Diễn viên chính: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn.

Thời gian khai máy: 20/7/2021.

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?

2. Dạ Lữ Nhân (Vị khách lúc nửa đêm)

Diễn viên chính: Đặng Luân, Nghê Ni.

Thời gian khai máy: 20/07/2021.

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?

3. Thiên tài Cơ bản pháp

Diễn viên chính: Lôi Giai Âm, Trương Tử Phong, Trương Tân Thành.

Thời gian khai máy: 17/7/2021.

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?

4. Lưu Quang Dẫn

Diễn viên chính: Trương Hàn, Chúc Tự Đan.

Thời gian khai máy: 21/7/2021.

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?
8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?

5. Khởi đầu

Diễn viên chính: Triệu Kim Mạch, Bạch Kính Đình.

Thời gian khai máy: 5/6/2021.

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?

6. Trọng Tử (Trùng Tử)

Diễn viên chính: Dương Siêu Việt, Từ Chính Khê.

Thời gian khai máy: 25/9/2021.

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?

7. Kiêu Dương bầu bạn cùng tôi (tên tạm dịch)

Diễn viên chính: Tiêu Chiến...

Thời gian khai máy: tháng 9/2021 (dự kiến).

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?

8. Dã Man Sinh Trưởng

Diễn viên chính: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác (?)

Thời gian khai máy: tháng 9/2021 (dự kiến).

8 bộ phim Hoa ngữ thi nhau khai máy trong năm nay, bạn trông chờ bộ nào nhất?
7 phim cổ trang Hoa ngữ mới nhất 2021: Tiêu Chiến, Nhậm Gia Luân, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều có đủ 7 phim cổ trang Hoa ngữ mới nhất 2021: Tiêu Chiến, Nhậm Gia Luân, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều có đủ
Top 10 bộ phim Hoa ngữ dở nhất 2021: phim của Đàm Tùng Vận lọt Top 2, 'Hôn lễ của em' cũng điểm mặt Top 10 bộ phim Hoa ngữ dở nhất 2021: phim của Đàm Tùng Vận lọt Top 2, 'Hôn lễ của em' cũng điểm mặt

Hồng Nhung